domů o projektu fotogalerie poznámky k systematice pomůžete mi? kontakty
 
 


Rozšíření zápřednic v ČR


key.jpg, 19 kB


předběžný klíč mláďat středoevropských pavouků rodu Cheiracanthium

Zápřednice jsou pavouci s noční aktivitou. Přes den se ukrývají v pavučinových zámotcích. U některých druhů jsou to celkem nápadné útvary na vrcholcích bylin, jiné je ukrývají tak důkladně, že se je daří najít většinou jen náhodou. Většina zápřednic má dosti podobnou stavbu a tvar samčích i samičích kopulačních orgánů. Velice nápadným a jedinečným znakem je ostruha na basi posledního článku samčích makadel. Bohužel mezi jednotlivými druhy zápřednic chybí výraznější vyhraněné morfologické rozdíly, na které arachnologové zabývající se určováním pavouků nacházejí u jiných rodů. Díky skrytému způsobu života a vzácnosti některách druhů nebývá ve sbírkách dostatek materiálu a často jsou přítomny jen řídké sběry obsahující jednotlivé exempláře. V důsledku toho se v literatuře vyskytují údaje s mylnou determinací, a to i v pracích taxonomického charakteru.
img1.jpg, 11 kB img2.jpg, 22 kB
subadultní samec zápřednice ostruhové
( Cheiracanthium effossum )
samice zápřednice jedovaté
( Cheiracanthium punctorium )
 
 
 
Z České republiky je v současnosti doložen výskyt deseti druhů:

zápřednice ladní Cheiracanthium campestre - zachovalé xerotermny, ale i pískovny a popílkoviště
zápřednice ostruhová Ch. effossum - přírodě blízká stepní a lesostepní společenstva
zápřednice ozdobná Ch. elegans - přírodě blízká stepní a lesostepní společenstva
zápřednice mokřadní Ch. erraticum - hojný luční euryekní druh
zápřednice karmínová Ch. montanum - zachovalá teplomilná travinná společenstva
zápřednice křovinná Ch. oncognathum - např. písčité okraje lesů, v ČR ojedinělý výskyt, dosud málo údajů
zápřednice Pennyova Ch. pennyi - zachovalá teplomilná travinná společenstva
zápřednice jedovatá Ch. punctorium - sušší louky i ruderály v teplejších polohách, v současné době probíhá expanze
zápřednice zelenavá Ch. virescens - trochu vlhčí stanoviště než podobná Ch. campestre, např. písčiny s vřesem
zápřednice Mildeova Ch. mildei - skalnaté a kamenité biotopy, ale i synantropně v budovách, v současné době probíhá expanze
 
 
 
 
Ve střední Evropě žije možná dalších pět druhů:

zápřednice skalní Cheiracanthium rupestre - Slovensko, Maďarsko, Rakousko a dále směrem na Balkán
zápřednice středoevropská Ch. gratum - velmi vzácný druh z písčin v Maďarsku a z jedné lokality v Německu
zápřednice uherská Ch. cuniculum - pochybný druh, známý pouze z popisu dvou samic ze Slovenska
zápřednice Seidlitzova Ch. seidlitzi - jihoevropský druh historicky uváděn ze Slovenska, v současnosti není doložen ani z Maďarska nebo Rakouska
Ch. angulitarse - údaje o výskytu v Maďarsku je nutné ověřit

Z jižní Evropě a Středomoří bylo popsáno dalších několik desítek druhů, o jejich výskytu jsou zatím jen kusé údaje. Velmi pravděpodobný je zde i výskyt dalších dosud nepopsaných druhů.
 
 
 
 
Jsou zápřednice nebezpečné?
 
Jsou známy bolestivé případy kousnutí s lokálním otokem od zápřednice jedovaté Cheiracanthium punctorium, která je zároveň největším evropským druhem. Velmi agresivní jsou samičky bránící zámotek s vajíčky nebo čerstvě vylíhlými mláďaty. Zápřednice Mildeova Ch. mildei byla zavlečena i do Ameriky a nejspíš díky synantropnímu výskytu byly zaznamenány případům kousnutí. Zajímavé je, že v jižní Evropě, kde je tento druh běžný, žádné zděšení ani zdravotní újmy obyvatelům nepůsobí. Osobně jsem holýma rukama nachytal již několik stovek zápřednic, kousnutí jsem zatím neokusil.