domů o projektu fotogalerie poznámky k systematice pomůžete mi ? kontakt
 
 
Platné taxony
abbreviatum Simon, 1878 podobný Ch. pelasgicum ale menší, bez hrbolů na basi chelicer samců, kromě originálního popisu patrně žádné další údaje - nutno revidovat
angulitarse, Simon, 1878 druh popsaný z Korsiky
údaje z jiných oblastí než z Korsiky a Itálie nutno revidovat
annulipes Cambridge, O.P., 1872 údaj o výskytu v Evropě pouze na základě zmínky (Reimoser 1919) bez přesnějších údajů o nálezech, žádné údaje dalších autorů - patrně omyl
campestre Lohmander, 1944 na obrázku 1037.4 (Heimer et Nentwig 1991) je vyobrazena epigyna jedince s extrémně dlouhými ductus seminis, počet závitů může být u tohoto druhu také nižší
dále nutno revidovat druhy synonymizované s Ch. virescens, zda některé z nich nejsou konspecifické s tímto druhem ( Ch. lapidicolens, Ch. candidum )
cretense Roewer, 1928 na obrázku epigyny u popisu tohoto druhu nelze nalézt zřetelné rozdíly oproti druhu Ch. mildei
cuniculum Herman, 1879 možná konspecifický s Ch. virescens
Herman (1879) dobře rozlišoval jednotlivé druhy, které uváděl z daného území, znaky a rozdíly které uváděl mezi Ch. lapidicolens a Ch. cuniculum dobře charakterizují v dnešním pojetí druhy Ch. campestre a Ch. virescens
effossum Herman, 1879 relativní délka článků předních nohou je variabilní, neumožňuje vždy odlišit samice tohoto druhu od stejně zbarveného Ch. campestre, výraznějším a stálým znakem se jeví výrazně větší relativní velikost jamky epigyny
elegans Thorell, 1875 zbarvení zadečku bez pigmentovaného podélného středového pruhu, výrazným znakem jsou trny v prostřed článku na spodní ploše metatarsu prvního páru nohou
erraticum (Walckenaer, 1802) výrazným znakem na epigyně jsou prosvítající dlouhé, zalomené nebo esovitě prohnuté kličky ductus seminis
fulvotestaceum Simon, 1878 u tohoto druhu je potřebná redeskripce, nejasné vymezení např. vůči Ch. campestre
gratum Kulczyn'ski, 1897 druh popsán z Maďarska a dále doložen z jedné lokality v severovýchodním Německu
kromě Ch. mildei jediný evropský zástupce s dvěma tibiálními apofysami
ienisteai Sterghiu, 1985 druh znám pouze z popisu jediné samice z Rumunska podle obrázku z originálního popisu je asi konspecifický s Ch. pennyi, navíc obrázek uvedený v této práci jako Ch. pennyi zjevně není Ch. pennyi
incognitum Kolosváry 1933 ?! - není v Platnickovi (2006), dosud jsem nečetl
macedonicum Drensky, 1921 nutno ověřit status, především vzhledem k Ch. rupestre a Ch. striolatum
margaritae Sterghiu, 1985 tvarem vulvy podobný Ch. pennyi, se ztlustlými úseky ductus seminis
kromě popisu samice z Rumunska uváděn jeden nález z Bulharska
mildei Sterghiu, 1985 druh bez pigmentovaného podélného středového pruhu
na území České republiky se objevil nedávno na jižní Moravě
montanum L. Koch, 1877 v České republice velmi vzácný a termofilní druh
samice mají oproti podobnému Ch. erraticum kratší a jednodušeji vinuté ductus seminis
occidentale Koch, L., 1882 známa pouze samice z originálního popisu, má velmi široce oválnou jamku epigyny
oncognathum Thorell, 1871 druh v České republice nalézán velmi vzácně, má velkou relativní velikost epigyny, oproti Ch. effossum jsou širší prosvítající receptaculum seminis a abdomen je hnědavý
pelasgicum (C. L. Koch, 1837) samčí abdomen s proužky ve tvaru stříšek
samci s výraznými hrboly na chelicerách
druh s rozsáhlým areálem, nutno porovnat jedince z různých oblastí
pennatum Simon, 1878 druh popsaný z Korsiky, na vyobrazení (Simon 1932) se špičatou ostruhou, v práci (Urones 1988) vyobrazen jedinec ze Španělska se zřetelně tupou ostruhou!
pennyi O. P.-Cambridge, 1873 tlusté sklerotizované ductus seminis pouze s malou kličkou vepředu, ani jednou neobtáčejí receptaculum seminis
punctorium (Villers, 1789) tento druh dorůstá značné velikosti, vyschlé mrtvé samice lze najít v zámotcích i mimo sezónu výskytu
rupestre Herman, 1879 druh s výskytem i ve střední Evropě, obrázek epigyny byl publikován naposledy v rámci originálního popisu
salsicola Simon, 1932 jihoevropský druh, samčí makadlo s krátkou málo zahnutou ostruhou a s odlišnou polohou base embolu
nutno porovnat s některými dalšími ze Středomoří a Makaronésie
seidlitzi L. Koch, 1864 druh s výrazným pigmentovaným podélným proužkem a s velice výraznými ostrými hrboly na chelicerách samců
striolatum Simon, 1878 běžný druh na Iberském poloostrově, uváděn také z Francie a Itálie
abdomen s proužky ve tvaru stříšek
znaky na samčích makadlech a stavbou epigyny se podobá Ch. rupestre, jedná se však zjevně o odlišný druh
virescens (Sundevall, 1833) druh popsaný z jižního Švédska, typový materiál se nedochoval
 
 
Synonyma
synonymum platný taxon poznámka
Ch. letochae L. Koch, 1876 = elegans Thorell, 1875 podle Kocha (1876) "am Metatarsus der beiden Vorderpaare unten nur 2 Stachlen" = vespod MtI a II pouze dva trny
pro Ch. elegans jsou ovšem typické vespod MtI a II 2 trny na basi a 2 trny vprostřed článku!
Clubiona dumetorum Hahn, 1833 = erraticum (Walckenaer, 1802)  
Bolyphantes equestris C.L.Koch, 1837 = erraticum (Walckenaer, 1802)  
Ch. carnifex C. L. Koch, 1839 = erraticum (Walckenaer, 1802)  
Ch. erroneum O. P.-Cambridge, 1873 = erraticum (Walckenaer, 1802) podle vyobrazení v popisu (O. P.-Cambridge, 1873) se tvarem cymbia podobá spíše Ch. montanum
Ch. orientale Kulczyn'ski, 1885 = erraticum (Walckenaer, 1802)  
Ch. anceps O. P.-Cambridge, 1872 = mildei L. Koch, 1864  
Ch. nutrix L. Koch, 1866 = oncognathum Thorell, 1871  
Clubiona ornata Lucas, 1846 = pelasgicum (C. L. Koch, 1837)  
Ch. circumcinctum Schenkel, 1963 = pennyi O. P.-Cambridge, 1873  
Aranea nutrix Walckenaer, 1802 = punctorium (Villers, 1789)  
Drassus maxillosus Wider, 1834 = punctorium (Villers, 1789)  
Ch. italicum Canestrini & Pavesi, 1868 = punctorium (Villers, 1789)  
Ch. fasciatum Thorell, 1873 = seidlitzi L. Koch, 1864  
Ch. candidum Simon, 1878 = virescens (Sundevall, 1833)  
Ch. lapidicolens Simon, 1878 = virescens (Sundevall, 1833)